Instituțiile științifice și educaționale

INTRODUCERE in modulele Personal - Salariu pentru scoli

MODULUL PERSONAL

 Modulele Personal-Salarizare pot fi utilizate in toate tipurile de institutii de invatamant, permitand realizarea tuturor functionalitatilor specifice calculului drepturilor salariale.
 

 • Managementul datelor de personal ale profesorilor, si acces la date care privesc istoricul persoanelor. 
 • Definirea structurii ierarhice in cazul organizatiei, integrarea in compartimente, precum si urmarirea activitatii profesorilor (concedii de odihna, concedii medicale, ore suplimentare, absente etc.). 
 • Managementul avansurilor, primelor, sporurilor, deducerilor si retinerilor;
 • Generarea tuturor declaratiilor conform legislatiei in vigoare (RM). 
 • Generarea automata a notelor contabile pentru salarii, care vor fi preluate in raportarile companiei (Balante, Bilanturi etc.).
 • Generarea unui spectru larg de rapoarte privind profesorii, adaosurile primite, retinerile, datele personale etc.

MODULUL PERSONAL: caracteristicile

 • Angajarea profesorilor, cu posibilitatea introducerii datelor personale: buletin de identitate, anul nasterii, sex, studii, carnet de munca, date despre familie, etc. ? Introducerea datelor privind salarizarea (adausuri, vechimea in munca, etc.), de asemenea pentru profesori este posibilitatea de a introduce si costul unei ore de munca.
 • Introducerea ordinelor privind mustrarile si alte ordine de promovare  
 • Formarea statelor de personal.  
 • Permite inregistrarea/verificarea concediilor, buletinelor si alte lipsuri 
 • Evidenta concediilor, buletinelor si a alte absente. 

MODULUL PERSONAL: schema de lucru

 1. Angajarea / eliberarea profesorului
  2. Transfer de la o functie la alta
  3. Introducerea datelor personale (buletin de identitate, carnet de munca, studii, membrii familiei etc)
  4. Stabilirea salariului de functie (pretul orei)
  5. Stabilirea adaosurilor
  6. Introducerea scutirilor impozitului pe venit

MODULUL PERSONAL: documente – date personal

 •  Inregistrarea lipsurilor – in acest document sunt inregistrate lipsurile profesorilor. Exemplu: concediile de odihna, absentele motivate/nemotivate, foile de boala 
 • Tabela timpului de lucru pentru profesori – in acest document se introduc datele privind orele lucrate si lipsurile inregistrate in documentul “inregistrarea lipsurilor”

MODULUL PERSONAL: documente – operatiuni personal

 •  Calculul automat al: orelor lucrate pentru profesori si zilelor lucrate pentru angajati, vechimei de munca si altor adausuri la salariu stabilite in ordinea stabilita. 
 •  Posibilitatea calcularii salariului din diferite surse: buget, mijloace speciale. 
 • Calculul automat al concediilor, concediilor pentru studii. 
 • Calculul automat buletinelor. ? Calcularea bursei. 
 • Calcularea tuturor retinerilor de asemenea se face in mod automat. 
 • Permite depistarea repetarii persoanelor introduse anterior.
 • Evidenta tuturor calcularilor si retinerilor. 
 • Formarea darilor de seama: impozitul pe venit, asigurarea medicala etc.
   

MODULUL SALARIUL: schema de lucru

 • Calculul tabelului de pontaj – in acest document se calculeaza automat salariul de functie pentru orele/zilele lucrate de profesori 
 • Alte calculari automate – in acest document se calculeaza automat adaosurile profesorilor tinand cont de zilele lucrate
 • Alte calculari – aici se introduc alte adaosuri premii lunare. 
 • Concediu – in acest document se calculeaza automat concediile profesorilor datele venind automat din modulul cadre 
 • Buletine – in acest document se calculeaza foile de boala a profesorilor, deasemenea datele vin automat 

MODULUL SALARIUL: documente – calculul salariului(continuare)

 

 • Asigurarea medicala – aici se retine asigurarea medicala care o datoreaza intreprinderea angajatoare
 • Contributia fondul social de la patron – aici se retine suma fondului social care o achita angajatorul.
 • Retineri automate – in acest document se retine fondul social achitat de angajati 
 • Indreptarea spre plata calculul impozitului pe venit – in acest document automat se calculeaza impozitul pe venit al angajatilor si alte retineri 

MODULUL SALARIUL: documente – calculul retinerilor(continuare)

 • Lista la plata – in acest document se calculeaza suma pentru plata a angajatilor. Acest document poate sa execute listele spre plata in numerar sau prin card cu posibilitatea exportarii listei date in MS Office 
 • Formarea conturilor personale pentru profesori Toate documentele men?ionate mai sus contin formule contabile deci poate fi dusa evidenta tuturor calculelor fectuate.

CALENDAR

 • Permite setarea anului de lucru in conformitate cu prevederile legale, precum si vizualizarea personalului supus acestui program. Pentru fiecare an este necesara configurarea Calendarului de zile lucratoare, specificand, conform legislatiei in vigoare, motivul pentru care anumite zile nu sunt zile lucratoare. In acest fel atunci cand se vor genera statele de salarii sau se vor calcula concediile, concediile medicale programul va calcula automat cate zile lucratoare sunt in fiecare luna.

IMPOZITUL PE VENIT: parametrii

 • Permite introducerea scutirilor pentru impozitul pe venit pentru fiecare categorie (in fiecare an conform legislatiei in vigoare se completeaza aceste date) 
 • Introducerea marjelor privind impozitul pe venit in fiecare an conform legislatiei in vigoare 
 • Introducerea limitei de baza pentru fondul social conform legislatiei in vigoareDARI DE SEAMA, RAPOARTE conform legislatiei in vigoare (Republica Moldova) 
 •  Declaratia privind impozitul pe venit (IRV 09) 
 • Raport privind asigurarea medicala (Formularul MED 08) 
 •  Nota de informare privind impozitul pe venit a profesorilor, angajatilor (IAL09) 
 • Declaratia privind calcularea si utilizarea contributiilor de asigurari sociale de stat obligatorii (Forma 4BASS) 
 • Declaratia persoanei asigurate (REV5) 
 • Rapoarte statistice 

DARI DE SEAMA, NOTE DE CONTABILITATE, RAPOARTE conform necesitatilor institutiei

 • Fisa personala de evidenta a veniturilor 
 • Registrul concediului medical 
 • Registrele concediilor 
 • Rapoarte privind scutirile la impozitul pe venit 
 • Nota justificativa ? Rapoarte statistice 
 • Notele de contabilitate privind calcularile si retinerile 
 • Rapoarte cadre privind datele profesorilor (dupa virsta, sex, nationalitate, cetatenie, starea familiara, studii, etc.)
 • Raport universal privind toate calcularile, retinerile, data calcularii, documentul in care au fost facute calcularile, conturile, articolele, etc. ? Borderoul angajatilor