Contabilitate

Schema conceptuala

Sistemul UNA.md consta din trei registre de baza:
1.Registrul documentelor primare
2.Registrul formulelor contabile
3.Registre speciale

   Inregistrarea informatiei se face prin inregistrarea documentelor primare. Dupa introducerea datelor documentelor primeare generale, (tipul operatiei, tipul documentului, numarul documentului, data documentului, valuta documentului) se introduc datele concrete, corespunzator documentelor primare concrete (denumirea bunurilor materiale, cantitatea, valoarea s.a.m.d), inregistrarea carora este organizata in registrul formulelor contabile. In caz necesitate de inregistrare a datelor suplimentare (nestandard), inregistrarea lor este efectuata in registre speciale (de exemplu, registru  situatiei mijloacelor fixe, registru de repartizare a cheltuielelor de transport-aprovizionare (CTA), s.a.m.d.).
   In vederea sporii vitezei de introducere a informatiei in registrele corespunzatoare sunt destinate functiile de generare a formulelor contabile. Functiile indicate corespund operatiilor tip alese care sunt grupate in module. Setarea lor se efectueaza cu ajutorul unei programe instalate pe serve.

Registrul documentlor

Registrul documentelor este destinat pentru inregistrarea datelor generale, care sunt i general caracteristice documentelor primare. Din punt de vedere a obligativitatii, aceste date sunt clasificate in:

А) Grupa de date ce sunt obligatorii  de introdus

 • Codul electronic al documentului. Se atribuie in mod automat la formarea documentului si este unic
 • Tipul documentului. Este utilizat pentru generarea formulelor contabile si altor rapoarte
 • Numarul documentului
 • Data documentului. Se introduce manual si trebuie sa corespunda perioadei de lucru alese
 • Valuta documentului. La crearea documentului automat se indica “LEI”
 • Tipului sectorului. Se atribuie in mod automat la crearea documentului in baza informatiei despre modulul in care lucreaza utilizatorul

В) Grupa de date neobligatorii pentru introducere
Pentru a introduce aceste date este necesar de a deschide mapele destinate pentru introducerea lor. 

Registrul formulelor contabile

Registrul formulelor contabile in sistemul informational contabil “UNIVERSAL-ACCOUNTING” are fuctia de baza in inregistrarea si pastrarea datelor. Structura lui permite de a efectua urmatoarele functii:

 • generarea si inregistrare formulelor contabile (2 nivele)
 • evidenta datelor pe centre de cost
 • evidenta datelor in valute straine
 • evidenta cantitativa.
  Introducerea datelor in registrul formulelor contabile se efectueaza prin formarea de formule contabile, bazandu-se pe urmatoarele principii:
 • Principiul dublei inregistrari (adica la evidenta operatiunilor gospodaresti se indica debitul si creditul conturilor, caracterizand operatiunea data)
 • Principiul legaturii cu documentul primar. Toate formulele contabile sunt strict legate de documentul primar
 • Principiul reflectarii depline a operatiunilor gospodaresti. Principiul dat presupune formarea tuturor formulelor contabile, necesare reflectarii documentului primar
 • Principiul detalizarii depline a operatiei gospodaresti. La inregistrarea documentului primar se indica toata informatia analitica (de ex. denumirea materialelor, cantitatea si pretul lor, depozitul la care s-au inregistrat, organizatia de la care au fost procurate etc.)
 • Principiul functional de impartire a formulelor. La generarea formulelor contabile la prima etapa se formeaza formulele de baza, adica acelea care reflecta mai in detaliu informatia. Apoi  din cele de baza se formeaza formulele derivate in conformitate cu algoritmul descris in programul de administrare a functiilor.

Registre speciale

Pentru inregistrarea datelor, care nu se includ in registrul formulelor contabile, se folosesc registre speciale, care se creeaza pentru fiecare caz in parte. In pachetul registrelor speciali  se include:

 • registrul pentru introducerea costului normativ a productiei
 • registrul pentru introducerea si redistribuirea cheltuielilor temporare (electricitatea, apa etc.)
 • registrul de redistribuire a serviciilor, oferite de subunitatile auxiliare
 • registrul pentru introducerea drumului parcurs de transport si calcularea uzurii mijloacelor fixe.

Planul conturilor contabile

In vederea inregistrarii operatiilor economice este necesar de a determina structura si caracteristicile conturilor contabile, incluse in planul de conturi contabile. Pentru fiecare cont contabil pot fi utilizate pana la trei nivele analitice, ceea ce permite de a satisface totalmente necesitatile companiilor:

 • Cont analitic 
 • Centru de cost
 • Subcont
  Baza planului de conturi este planul, in conformitate cu standardele nationale de contabilitate, cu conuri contabile de gradul doi (patru cifre).